Славјански со Благодарница од Друштвото на писатели на Македонија