6-ти меѓународен семинар за млади научници и последипломци „ПСИХОЛОГОТ И ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА СОВРЕМЕНИОТ СВЕТ“