Работилница во СОУ „Кочо Рацин“ со предавач од Лондон