Гостување во СОУ „Таки Даскало“ – Битола со предавач од Лондон