Гостување во СОУ „Наум Наумовски – Борче“ со предавач од Лондон