Прва официјална средба на основачите на Балканскиот универзитетски центар во Свети Николе