најдобрите од истокот

18 март 2017

На МСУ новинарите ги избраа најдобрите од истокот

Новинарите од регионалниот центар „Исток“ во состав на ЗНМ, на 17-ти март во просториите на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ свечено ги доделија признанијата на […]