филм

21 мај 2019

На МСУ проектиран филм со излагање на академик Катица Ќулавкова

Филозофското друштво на Р. С. Македонија и Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ заеднички во организираа филмско – филозофска вечер која се одржа како дел од […]
9 јуни 2016

Проекција на француски филм: Еден маж и една жена.

Во рамките на Филозофскиот Филмски Фестивал – 2016 во амфитеатарот на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“– Свети Николе беше прикажан францускиот филм „Еден маж и […]