Урои

10 јуни 2019

Борјан Јовановски на Европскиот куп во Урои, Романија

Параглајдеристот Борјан Јовановски, кој воедно е и студент на Меѓународен Славјански Унверзитет „Г. Р. Державин“, учестуваше на Европскиот куп кој се одржа во градот Урои во […]