Борјан Јовановски на Европскиот куп во Урои, Романија