Борјан Јовановски на Европскиот куп во Урои, Романија

Со специјално изненадување во Скопје се прославија 60 години на легендарниот модел Mini
10 јуни 2019
На МСУ се одржаа третиот и четвртиот дел од обуките за Европско финансирање и Европски програми
11 јуни 2019

Борјан Јовановски на Европскиот куп во Урои, Романија

Параглајдеристот Борјан Јовановски, кој воедно е и студент на Меѓународен Славјански Унверзитет „Г. Р. Державин“, учестуваше на Европскиот куп кој се одржа во градот Урои во Романија каде што го освои второто место.