На МСУ се одржаа третиот и четвртиот дел од обуките за Европско финансирање и Европски програми