На МСУ се одржа првата седница на Конференцијата на Приватни Високообразовни Установи