дневен

28 декември 2015

Донации за Дневниот центар за лица со интелектулна и телесна попреченост – Битола

Претставници на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ денес беа во посета на Дневниот центар за лица со интелектулна и телесна попреченост кој е во рамките […]