едукативно-стручен собир

24 февруари 2017

Едукативно – стручен собир за ветеринари во Св. Николе

Денес, 24.02.2017 година, со почеток во 10:00 часот на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе се одржа едукативно-стручен собир акредитиран од Ветеринарна комора […]