Едукативно – стручен собир за ветеринари во Св. Николе