Димитар Стојанов

28 ноември 2017

Изложба на академскиот сликар Димитар Стојанов

Денес на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“​ во Свети Николе академскиот сликар Димитар Стојанов ја имаше својата прва самостојна изложба на скулптури и графика. Промотор […]