затвор

20 јуни 2019

Студентите од Клубот на психолози при МСУ спроведоа интервју со психолог Ивана Стоименовска

Со задоволство Ви го претставувамe интервјуто со Ивана Стоименовска, психолог вработен во затвор, преку кое ќе можете да прочитате за тоа како изгледа нејзината работа. Како […]
3 јуни 2019

Реализирана практична настава по предметот Форензична психологија во КПУ Затвор Куманово (с. Кшање)

На 31.05.2019 година, студентите од Факултетот за психологија при Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ реализираа практична настава по предметот Форензична психологија во КПУ Затвор Куманово […]