заштита

15 октомври 2015

Идните инженери за безбедност во посета на рудникот Ежево Брдо

10 септември 2014

Успешно предавање: Личноста и безбедноста при работа во организацијата

„Личноста и безбедноста при работа во организацијата“ беше насловот на денешното предавање во Штип, каде гостуваа нашите професори  Никола Поповски, Вангелица Гаврилова и асистентот Тањица Трајчева. […]