Академски активности

29 октомври 2021

Учесници од МСУ на семинарот Modernization in the higher education institutions in the Western Balkan in terms of digitalisation

Четири вработени и студенти од Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ учествуваа на семинарот  насловен  Modernization in the higher education institutions in the Western Balkan in […]
25 октомври 2021

Студенти од Факултетот за правни науки при МСУ во посета на Основниот суд во Свети Николе

По повод 25 Октомври, Европскиот ден на правдата, што секоја година се одбележува во сите европски држави, студентите од Факултетот за правни науки при Меѓународен Славјански […]
9 декември 2020

Обука по повод 9-ти декември, Меѓународниот ден за борба против корупцијата

Денес, 9-ти декември, на Меѓународниот ден за борба против корупцијата, се одржа обука ,,Правна едукација за борба против корупција” во рамките на проект предводен од USAID […]
2 ноември 2020

Нашиот студент Иван Георгиев учесник на меѓународна научна конференција во Бугарија

Иван Георгиев, студент во 4-та година на Факултетот за психологија на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ беше учесник на меѓународна научна конференција организирана од Великотрновскиот […]
29 октомври 2020

Преговори со ЕУ – Информативно едукативна сесија за студентите од МСУ

На 28 октомври, преку платформата Зум, се одржа вебинар за студентите на Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“. Дваесет и двајца студенти од втора, трета и четврта […]