Нашиот студент Иван Георгиев учесник на меѓународна научна конференција во Бугарија