есма

11 април 2015

Славјански на Хуманитарно велигденско јајце 2015

На Велики Четврток претставници од Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ прусуствуваа на манифестацијата „Хуманитарното велигденско јајце“ организирана од хуманитарното здружение Кралицата Есма и Стево Теодосиевски. […]