полуфинале

15 март 2016

Полуфинале – Ораторски ден 2016 – Свети Николе

На 09.03.2016 на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе се одржа полуфинале во ораторство. Учество зедоа студенти од Факултетот за правни науки при […]
11 март 2016

Второ полуфинале од натпреварот во ораторство во одделението во Битола

Успешно одржано и второто полуфинале од натпреварот во ораторство во одделението во Битола. Покрај многубројната публика, натпреварот го следеа и ученици од средните училишта од Битола.