нова година

30 декември 2016

Предновогодишно СТЕНД АП ШОУ со Ивана Наскова

Дел од програмата за Новогодишен фестивал и базар во Св. Николе на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ беше и Стенд ап шоуто на Ивана Наскова […]
29 декември 2016

Новогодишна програма на учениците од ОУ „Кирил и Методиј“

Во рамки на културно-забавната програма на Новогодишен фестивал и базар во Св. Николе на 28-ми декември се одржа новогодишна програма подготвена од учениците од ОУ „Kирил […]
28 декември 2016

Новогодишна програма на учениците од ОУ „Гоце Делчев“ Св. Николе

Во рамки на културно-забавната програма на Новогодишен фестивал и базар во Св. Николе на 27 декември се одржа новогодишна програма подготвена од учениците од ОУ „Гоце […]