ноеви јајца

16 април 2017

Велигденски натпревар во кршење со ноеви јајца

Во Свети Николе имаме необична и уникатна традиција за празнување на Велигден. Секоја година на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ се одржува велигденски натпревар во […]
1 мај 2016

Велигденски натпревар во кршење со ноеви јајца

Светиниколчани имаат необична и уникатна традиција за празнување на Велигден. Секоја година на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе се одржува велигденски натпревар […]
12 април 2015

Одржан е шестиот Велигденски натпревар во кршење со ноеви јајца

Денес на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ се одржа ШЕСТИОТ Велигденски натпревар во кршење со ноеви јајца. За таа прилика студентите на Славјански го изработија […]