Словенија

19 октомври 2016

Студенти од МСУ во посета на Словенија.

На покана на градоначалникот на Општина Пуцонци, Словенија, г-дин Л. Новак, студенти од Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ гостуваа на свечената прослава за Денот на […]