библиотека

23 февруари 2019

На Меѓународен Славјански Универзитет за првпат беше организиран настанот за размена на книги

За првпат во библиотеката на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ се собраа љубители на книги, кои направија меѓусебна размена на веќе прочитаните книги, со нови […]
17 ноември 2017

Неколку илјади книги за големата „елка на знаење“ во Свети Николе

По повод Меѓународниот ден на студентите, 17-ти Ноември, од денес Библиотеката на Меѓународниот Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ во Свети Николе ја краси големата „елка на […]
15 јануари 2016

Славјански и НУУБ „Гоце Делчев“ – Штип потпишаа Меморандум за соработка

Денес Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ потпиша договор за соработка со НУ – Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ – Штип. Почетокот на заедничката соработка Славјански го […]
29 декември 2015

Донации од Славјански за Градската библиотека „Борка Талески“ во Прилеп

Во пресрет на новогодишните празници, денес, претставници од Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ донираа вкупно 100 изданија од официјалната издавачка куќа на универзитетот (Издавачка куќа МЦСП) […]