Славјански и НУУБ „Гоце Делчев“ – Штип потпишаа Меморандум за соработка