Неколку илјади книги за големата „елка на знаење“ во Свети Николе