Концерт на мандолинските оркестри од Св. Николе и Сандански

Неколку илјади книги за големата „елка на знаење“ во Свети Николе
17 ноември 2017
Конкурс за упис на докторски студии во Бугарија – 2021/2022
19 ноември 2017

Концерт на мандолинските оркестри од Св. Николе и Сандански

Денес на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе со почеток од 18:00 часот, заеднички концерт одржаа мандолинскиот оркестар „Свети Николај“ од градот домаќин под диригентство на легендарниот маестро Кирил Трајков, и мандолинскиот оркестар од Сандански, Бугарија.

Двата оркестри, покрај посебните настапи, имаа и заеднички дел во кој беа изведени пет дела кои се на репертоарот на оркестарот „Свети Николај“.