На Меѓународен Славјански Универзитет за првпат беше организиран настанот за размена на книги

Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ започна со презентирањето на своите наставни програми пред матурантите
18 февруари 2019
Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ продолжи со презентирањето на своите наставни програми
25 февруари 2019

На Меѓународен Славјански Универзитет за првпат беше организиран настанот за размена на книги

За првпат во библиотеката на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ се собраа љубители на книги, кои направија меѓусебна размена на веќе прочитаните книги, со нови книги од другите членови, за кои и си разменија и мислење за истите. Откако заврши разменувањето беа во посета на книжарницата при Меѓународен Славјански Универзитет – Шат Ноар, каде имаа можност да ги разгледаат книгите од повеќето издавачки куќи, по што продолжија со дружење во ресторанот при Меѓународниот Славјански Универзитет – Златна Москва.

Заинтересирани имаше од сите возрасти.

 

15 години Меѓународен Славјански Универзитет.