Св. Николај

18 ноември 2017

Концерт на мандолинските оркестри од Св. Николе и Сандански

Денес на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе со почеток од 18:00 часот, заеднички концерт одржаа мандолинскиот оркестар „Свети Николај“ од градот домаќин […]