Студентка

6 април 2019

Нашата студентка Пулексенија Јованоска на ЕП во Шпанија

Каратистката Пулексенија Јованоска, воедно и студентка на Факултетот за економија и организација на претприемништво на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Битола, се врати со […]