иван

25 ноември 2015

Професор од Славјански одржа предавање на универзитет во Бугарија

Доц. д-р Иван Ефремовски, Продекан за настава на Факултетот за правни науки при Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ – Република Северна Македонија, по покана на […]