Систасис

5 јуни 2019

Во научното списание Систасис излезе приказ на книга издадена од МСУ

Почитувани, Ве известуваме дека во најновиот број на научното списание Систасис (Systasis 34) излезе приказот на книгата Законот на дванаесет таблици (XII tabulae sive Lex XII […]