Во научното списание Систасис излезе приказ на книга издадена од МСУ

Конкурс во рамките на Еразмус+ програмата
5 јуни 2019
Со специјално изненадување во Скопје се прославија 60 години на легендарниот модел Mini
10 јуни 2019

Во научното списание Систасис излезе приказ на книга издадена од МСУ

Почитувани,

Ве известуваме дека во најновиот број на научното списание Систасис (Systasis 34) излезе приказот на книгата Законот на дванаесет таблици (XII tabulae sive Lex XII tabularum), која е во издание на Меѓународниот Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“.
Систасис е меѓународно научно електронско списание, кое објавува интердисциплинарни прилози од областа на антиката, а имено класична филологија, историја, археологија, философија, римско право и воопшто правна историја која се однесува на Стара Грција и Рим.

Повелете линк