старо нагоричане

9 март 2015

Формирање на Друштво за Македонско-Руско пријателство во Општина Старо Нагоричане

На ден 06.03.2015 година (петок) со почеток во 13:00 часот се одржаа подготовки за Оснивачко собрание за формирање на Друштво за Македонско-Руско пријателство и соработка во […]