ректор

1 февруари 2019

Избор на нов ректор на МСУ

Денес, на 1-ви февруари, во Свети Николе на седница со која раководеше претседателот, проф. д-р Васко Стамевски, сенатот избра нов ректор на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. […]
18 октомври 2016

Официјален прием кај ректорот на Тамбовскиот универзитет, доц. д-р Владимир Стромов.

Денес нашите студенти кои се на студентска размена во Русија беа на официјален прием кај ректорот на Тамбовскиот универзитет, доц. д-р Владимир Стромов. По официјалниот прием […]