Официјален прием кај ректорот на Тамбовскиот универзитет, доц. д-р Владимир Стромов.