Посета на нашиот партнер – Тамбовскиот државен универзитет во градот Тамбов, Русија.