Орсон Велс

21 април 2017

Филозофскиот филмски фестивал гостува на Славјански во Св. Николе

Денес на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ гостува Филозофскиот филмски фестивал. Во рамките на фестивалот беше организирана работилница за учениците од СОУ Кочо Рацин – […]