ооу корил и методиј

29 декември 2016

Новогодишна програма на учениците од ОУ „Кирил и Методиј“

Во рамки на културно-забавната програма на Новогодишен фестивал и базар во Св. Николе на 28-ми декември се одржа новогодишна програма подготвена од учениците од ОУ „Kирил […]