велигденски натпревар

16 април 2017

Велигденски натпревар во кршење со ноеви јајца

Во Свети Николе имаме необична и уникатна традиција за празнување на Велигден. Секоја година на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ се одржува велигденски натпревар во […]