гоце делчев

28 декември 2016

Новогодишна програма на учениците од ОУ „Гоце Делчев“ Св. Николе

Во рамки на културно-забавната програма на Новогодишен фестивал и базар во Св. Николе на 27 декември се одржа новогодишна програма подготвена од учениците од ОУ „Гоце […]
15 јануари 2016

Славјански и НУУБ „Гоце Делчев“ – Штип потпишаа Меморандум за соработка

Денес Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ потпиша договор за соработка со НУ – Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ – Штип. Почетокот на заедничката соработка Славјански го […]