дебата

8 октомври 2016

Професори од Славјански на Научно стручна дебата во Скопје

Професорите Тони Петрески и Менде Солунчевски од Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ учествуваа на Научно стручната дебата „Функционирањето на безбедносниот систем на Република Северна Македонија […]