бруцоши

17 септември 2016

Доделени индексите на бруцошите од Битола – 2016

Денес на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Битола се доделија индексите на новозапишаните студенти.