коморА

19 февруари 2015

Славјански потпиша договор за соработка со Нотарска Комора на Р. Северна Македонија

На 18-ти февруари 2015 година Факултетот за правни науки при Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ потпиша договор за соработка со Нотарска Комора на Р.  Северна […]