пракса

18 септември 2019

Студенти од МСУ на практично предавање за полиграф

Денес наши студенти од Факултетот за правни науки имаа практично предавање за полиграф во МВР Скопје. Практичното предавање беше спроведено од виш инспектор полиграфист Костадин Иванов.
3 јуни 2019

Реализирана практична настава по предметот Форензична психологија во КПУ Затвор Куманово (с. Кшање)

На 31.05.2019 година, студентите од Факултетот за психологија при Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ реализираа практична настава по предметот Форензична психологија во КПУ Затвор Куманово […]
16 мај 2019

Практична настава на студентите од Безбедносно инженерство

Студентите од Безбедносно инженерство при Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во склоп на редовната практична настава беа во посета на ЕУРОБРИК Компани ДОО – Велес […]
2 декември 2016

Студентите од Факултетот за безбедносно инж. на практична настава.

Денес студентите од втора година на Факултетот за безбедносно инженерство, насока Безбедност при работа како дел од практичната работа по предметот Проценка на безбедност на работно […]
16 ноември 2016

Вежба за спасување при земјотрес на Славјански во Битола.

Симулација на земјотрес, спасување и евакуација на повредените беше вежбата која денес успешно беше спроведена пред студентите на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Битола. […]
5 мај 2016

Практична настава во компанијата „МАНДИ ТРАНС“ од Битола

Студентите од Факултетот за безбедносно инженерство при на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ како дел од практичната настава ја посетија компанијата „МАНДИ ТРАНС“ од Битола. […]
28 април 2016

Практична настава за безбедност при работа

На Светскиот ден за безбедност и здравје при работа (28-ми април) група студенти од Факултетот за безбедносно инженерство при Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ беше во […]
18 декември 2015

Потпишан Меморандум за соработка со Судски Совет на Р. Северна Македонија

Денес, 18.12.2015, во Скопје беше потпишан Меморандум за соработка помеѓу Факултетот за правни науки при Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ и Судски Совет на Република […]
4 февруари 2015

Славјански потпиша договор за соработка со Уставен суд на Р. Северна Македонија

На ден 03.02.2015 година Факултетот за правни науки при Меѓународен Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ Свети Николе – Битола, Р. Северна Македонија, преставуван од деканот д-р […]