Вежба за спасување при земјотрес на Славјански во Битола.