Шпанија

6 април 2019

Славјански на семинар во Европската Агенција за БЗР во Билбао

Деновиве претставничка од Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ заедно со претставници на Македонското здружение за заштита при работа зема учество на семинар во Европската Агенција […]