urska

28 мај 2015

Гостување на професори од САД: Brian Sawers и Urska Velikonja

На 27-ми мај 2015-та година на Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Свети Николе гостуваа професорите Urska Velikonja и Brian Sawers, од универзитетот „Емори“ во […]